Zorgwoningen
Compact wonen
Over ons

Disclaimer UnitDirekt

Op het gebruik van deze website (www.unitdirekt.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik
te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben
aanvaard.

Gebruik van informatie
Unitdirect B.V. streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met
de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Unitdirect B.V. niet in voor de volledigheid, juistheid of
actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als
een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Unitdirect B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die
voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen
Unitdirect B.V. en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Unitdirect B.V. garandeert niet dat e-mails die aan Unitdirect B.V. worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of
verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan
niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of
wachtwoordbeveiliging per e-mail met Unitdirect B.V. te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Unitdirect B.V. heeft geen invloed op websites van derden
en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Unitdirect B.V. aanvaardt dan ook geen
aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Unitdirect B.V. zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.
Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook
verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Unitdirect B.V. daar vooraf
schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
Gratis brochure
Ontvang alles dat u moet weten over het kopen van een mantelzorgwoning.